Hedefimiz; eğitimciler / araştırmacılar ile insan dokusunu buluşturarak bağışın amacını onurlandırmak.

Nükleik Asit Testi (NAT)

Nükleik asitler, genetik bilginin saklanması; replikasyonu (çoğaltılması); rekombinasyonu (genetik çeşitliliği); trasmisyonu (aktarılması) işlevlerinin yerine gelmesini sağlarlar. 

18Temmuz16

Nükleik asitler, genetik bilginin saklanması; replikasyonu (çoğaltılması); rekombinasyonu (genetik çeşitliliği); trasmisyonu (aktarılması) işlevlerinin yerine gelmesini sağlarlar. Kısaca, yaşayan hücrenin/canlıların ne olduğunu ve ne yapacağını yapılarında taşıyan ve belirleyen moleküllerdir.  Dünyada ve ülkemizde, taranması yasalarca zorunlu olan üç tip virüs (HCV, HBV ve HIV) vardır. Bulaşıcı virüslerin tespit edilmesi doku bankası programları için çok önemlidir. Bu enfeksiyona sahip donörlerin belirlenmesi ve hariç tutulması insan dokusu ile temas eden tüm bireylerin korunmasına yardımcı olur.

Donör bankamız olan Science Care; HIV, HBV ve HCV gibi ciddi bulaşıcı hastalıkların serolojik değerlendirilmesi için kabul edilmiş donör havuzunda “PROCLEIX ULTRIO “ test yöntemi ile nükleik asit testi (NAT)  gerçekleştirir. Procleix Ultrio üç testi tek bir tüpte birleştirir. Procleix Ultrio Analizi, plazma ve serum numunelerinde insan immün yetmezlik virüsü (HIV-1) RNA, Hepatit C virüsü (HCV) RNA ve Hepatit B virüsü (HBV) DNA’yı taramak için kullanılan kalitatif in vitro nükleik asit analiz sistemidir. Viral RNA ve DNA’nın varlığını doğrudan tespit eder, tespit süresini azaltır.

Kan tarama dünyasında sonuçların güvenilir olması çok önemlidir. NAT testi hastalık bulaşma riskini azaltır.  Her ne kadar “ELISA” kan tarama teknolojisi serolojik işaretlerin tespit edilmesine dayansa da bu işaretler geriye kan nakli ile bulaşan hastalık riskinin arttığı bir “pencere dönemi” bırakarak enfeksiyondan 3 ay sonrasına kadar kanda görünmeyebilir. NAT testi bu pencere süresini viral RNA ve DNA’nın mevcudiyetini doğrudan tespit ederek azaltır. Bilimsel modellerde NAT’ın enfekte pencere süresini hem bireysel hem de mini-havuz bağış test formatlarında önemli ölçüde azalttığı görülmüştür. NAT testi bu hastalıklar için mevcut olduklarında bulaşıcılık potansiyeline sahip aktif hastalığa işaret eden gerçek virüs partiküllerini ölçen en güncel test yöntemidir. Tarafımıza dokumuzun temel olarak virüsten arınmış olduğuna dair en güncel güvenceyi sağlamaktadır.

Bu çerçevede yapılacak olan araştırmalarda, laboratuvarlarda kullanılan bağışların en sağlıklı şekilde; eğitimcilere, araştırmacılara ulaşması; güvenilirlik açısından önem arz etmektedir. Böylelikle donörlerimizi araştırmacılar/ eğiticilerle buluşturarak edindiğimiz onurlu görev en güvenilir ve en sağlıklı şekilde yerine getirilmiş olur.

İşitme kaybı: Gerçekleri Öğrenelim!

Hafıza Kaybı Yaşayan Yaşlı Hastalarla Çalışma

Doktor ziyaretinden en iyi şekilde yararlanmak