Hedefimiz; eğitimciler / araştırmacılar ile insan dokusunu buluşturarak bağışın amacını onurlandırmak.

Tıpta Anatominin Yeri

"İnsan Anatomisi (anatomia humana), insan vücudunun normal şekil ve yapısını inceleyen en eski temel bilim dalıdır. 

30Nisan16

"İnsan Anatomisi (anatomia humana), insan vücudunun normal şekil ve yapısını inceleyen en eski temel bilim dalıdır. Anatomi terimi, Grekçe kökenli olup ana: içinden, ayrılmış; tomein, tome = kesmek, parçalara ayırmak kelimelerinden oluşmuştur. Latince kökenli dissectio (dis = ayrılmış, secare = kesmek) terimi deanatomi ile aynı anlamı taşımakla beraber, dissectio günümüzde anatomi öğretiminin vazgeçilmez yöntemi olan kadavra pratiğini belirlemek amacı ile kullanılır. 
Anatominin bugünkü düzeyine erişilmesinde sayısız bilim adamının katkıları olmakla beraber, modern anatominin doğuşunda A.Vesalius (1514-1564) ‘un ayrı bir yeri vardır. 1543 yılında yazmış olduğu ‘De Humani Corporis Fabrica’ adlı eseri ile büyük yakınlar yaratmş olan Vesalius, kendisinden sonra bu konuda çalışanlara çalışmalarıyla ışık tutmuştur.
Günümüzde anatomi, eskiden olduğu gibi klasik ölü anatomisi olmaktan çoktan çıkmış, sınırlarını canlı vücuda ulaştırmıştır. Bu anlayışla beraber “living anatomy” (canlı anatomisi) ortaya çıkmıştır.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak insanlığın ve hekimliğin hizmetine sunulan US, CT, PET, MRI gibi aletler, tanıda devrim yaratacak hız ve güvenilirlik kazandırırken; anatominin öneminin ne denli gerekli olduğunu da tekrar hatırlatmıştır. Bahsetmiş olduğumuz teknolojik aletlerle alınacak herhangi bir kesit resminin anlamlandırılıp yorumlanabilmesi; ancak doğru normal anatomik bilgi ile mümkün olacağını göstermiştir. Bu da temel tıp biliminin teknolojik gelişmelerle anatomiden asla ayrılamayacağının en güzel kanıtıdır.
Büyük Alman hekimi Prof. Dr. F. Tiedemann bu gerçekleri şu sözleri ile belirtir:
‘Anatomi bilgisinden yoksun doktorlar köstebeğe benzerler. Belirsizlikler içinde -karanlıkta- çalışan elleri ile birçok mezar yaratırlar.’
İnsan vücudunun sağlığını koruma ve hastalıklı vücudu iyileştirme ödevini üstlenmiş tüm sağlık ordusu elemanları, üzerinde sanatlarını uygulayacakları insan vücudunu en iyi şekilde öğrenmeye mecburdurlar.”
Kaynakça: Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Resimli İnsan Anatomisi, İstanbul 2012, syf. 1

Nükleik Asit Testi (NAT)

Yaşlanan Bir Nüfus için Egzersiz ve Fiziksel Aktivite

Her Anjina Kalp Krizi Midir?